Skip to main content
 
 

Om Myrens Verksted

Myrens Verksted står for et unikt og annerledes næringsområde ved Akerselva på Torshov i Oslo.

Historien

Om Myrens Verksted

Myrens Verksted ble etablert brødrene Jensen i 1848. De første norske turbiner og dampmaskiner ble laget på Myrens Verksted allerede før 1860.

I 1873 jobbet det 350 mann på Myrens Verksted, på det meste var dette stedet arbeidsplassen til ca 3000 ansatte.

I 1928 ble Myrens Verksted en Kværner-bedrift og utviklingen skjøt fart. Cellulosemaskiner, prosessutstyr for treforedling og fiskeindustri ble noen av hovedproduktene. I 1988 avsluttet Kværner industrivirksomheten på Myrens Verksted og flyttet dette til Lier.

Kværner gjennomførte en gradvis konvertering fra verksted og produksjon til kun lager. En investorgruppe kjøpte i 1997 Myrens Verksted av Kværner og etablerte Myren Eiendom AS. Myren Eiendom påbegynte ganske umiddelbart et omfattende plan- og reguleringsarbeid, som dannet grunnlaget for dagens Myrens Verksted.

MYRENS VERKSTED CA. 1870

Over 350 mann jobbet på Myrens Verksted i denne perioden. På høyre side ser man bygget som i dag huser NRK Østlandsendingen.

TEGNEKONTOR 1897

Funksjonærer og ingeniører på tegnekontoret i 1897. Sittende til venstre er Andreas W. Jensen og ved hans høyre side sitter Harald Jensen.

«PLASSEN» CA. 1960

Bygget på høyre side viser dagens Myrens Sportssenter, som den gangen var produksjonshaller.

Om Myren Eiendom

Myren Eiendom AS ble etablert i 1997 og har som eneste formål å leie ut og utvikle Myrens Verksted. Myren Eiendom har som mål å opparbeide og opprettholde en høyest mulig grad av leietakertilfredshet, og samtidig prioritere å ivareta Myrens Verksted’s særegenheter, som et annerledes og spennende næringslivsområde i hjertet av Oslo.

I 1873 jobbet det 350 mann på Myrens Verksted, på det meste var dette stedet arbeidsplassen til ca 3000 ansatte.

I år 2000 kjøpte Eltek Holding AS, Myren Eiendom AS, med formål å eie og videreutvikle fast eiendom. Et single purpose selskap i Formuesforvaltning kom inn på eiersiden med 49 % i 2007. Angelil-familien og Formuesforvaltning var deretter partnere i en 8 års periode, før Alexandra M. Angelil i 2015, kjøpte tilbake aksjene fra Formuesforvaltning og sitter i dag som 100 % eier av Myren Eiendom AS.

Myren Eiendom AS inngikk i 2002 et samarbeid med Zenith Eiendom AS om forvaltning og drift av området. Forretningsidéen har frem til i dag vært å utvikle og utnytte det potensiale som ligger i Myrens Verksted, med primærformål å bygge Myrens Verksted som et stort, unikt og langsiktig eiendomsprosjekt.

Parallelt med verdiskapende utvikling skal det være høyt fokus på optimal drift av den ferdigutviklede eiendomsmassen. Dette gjennom høyt fokus på utleie, leietakerpleie og planmessig teknisk forvaltning.

Myren Eiendom er et solid eiendomsselskap med eier som har et langsiktig perspektiv på Myrens Verksted.

Myrens Verksted som merkevare skal assosieres med høy kvalitet, særegenhet og miljø. Gjennom videre etablering og utvikling av spennende leietakermiljøer skal Myrens Verksted stå for et unikt og annerledes næringsområde. Våre leietakere skal være stolte av tilhørigheten på Myrens Verksted og være Myren Eiendom sine ambassadører og historiefortellere.

Styret

Myren Eiendom

Alexandra M. Angelil

Styreformann
+47 901 19 799
sandra@myrens.no

Peer Christensen

Styremedlem

Jørn Høistad

Styremedlem

John Arne Grøsland

Administrerende direktør
+47 900 44 430
jag@zenith-eiendom.no

Kontakt oss

Myren Eiendom

Myren Eiendom har en forvaltnings- og driftsavtale med Zenith Eiendom AS.

Zenith Eiendom har ansvar for all kontakt med våre leietakere, forestår alle oppgaver innen forvaltning, utleie, utvikling og drift på Myrens Verksted, og er ansvarlige for alle administrative og økonomiske oppgaver i Myren Eiendom. Zenith Eiendom har kontorer sentralt plasser på Myrens Verksted, i 7. etasje i Bygg B. Adm. direktør Bjørn-Atle Gravelsæther og eiendomssjef Eva Beate Borge i Zenith Eiendom er hovedkontaktpersoner vedrørende alle forhold knyttet til Myren Eiendom og Myrens Verksted. Videre utfører Zenith Eiendom 3 årsverk drifts- og vaktmestertjeneste på Myrens Verksted. Tjenesten utføres av erfarne og håndverksdyktige medarbeidere, hvor det også her legges vekt på størst mulig leietakertilfredshet.

Hege K. Næss

Eiendomsansvarlig
+47 996 97 209
hkn@zenith-eiendom.no

Bjørn-Atle Gravelsæther

Daglig leder
+47 952 00 900
bag@zenith-eiendom.no

Tiril Sorsell

Eiendomsansvarlig
+47 900 82 960
tso@zenith-eiendom.no

John Arne Grøsland

Daglig leder
+47 900 44 430
jag@zenith-eiendom.no

Våre bygg

Myrens Verksted

BYGG A

Bygget ble bygget på begynnelsen av 80-tallet og ligger rett ved innkjøringen til området. Det huser også et av områdets parkeringsanlegg.

BYGG B

Nyeste bygget på området som ble ferdigstilt sensommeren 2002. Bygget huser et av områdets parkeringsanlegg.

BYGG C

Bygningene under betegnelsen C er alt fra gamle verkstedshaller til kontorlokaler. I takt med resten av området har også disse gjennomgått en forvandling til moderne kontor- og lagerbygg.

BYGG D

Bygget er av de eldste fabrikkbyggene på området. Fra tidligere å være verkstedshaller er de nå gjort om til moderne kontorlokaler med særpreg.

BYGG E

Bygget var opprinnelig ingeniørene på Myrens Verksted sitt tegnerom og ble bygget på slutten av 1800-tallet. Til tross for mindre modifiseringer fremstår bygget slik det opprinnelig var, med god takhøyde og originale innvendige søyler.

BYGG F

Bygget hadde tidligere adresse Maridalsveien 139. Området ligger på vest siden av Akerselva og grenser til den nydelige Myra parken.

BYGG GOLF NORD

Bygget ble ferdigstilt sommeren 2002. Det kalles Golf Nord grunnet beliggenheten i forhold til Myrens Sportssenter som er med på å danne områdets møtepunkt.

BYGG GOLF SØR

Bygget ble ferdigstilt sommeren 2002 og kalles Golf Sør grunnet dets beliggenhet i forhold til Myrens Sportssenter som er områdets møtepunkt.

BYGG MT2

Bygget ligger langs Ring 2 og er tegnet av arkitekt Torp i 1965. Bygget huser blant annet Hi-Fi Klubben som har vært leietaker i bygget i en årrekke.

BYGG MT4

Dette bygget er primært boliger, men huser også en næringsseksjon, innendørs parkeringsanlegg og lager.

BYGG MT6

Moderne kontorbygg langs Ring 2 som ble ferdigstilt i år 2000.

BYGG S12

Bygget er oppført i 1969. Eiendommen ble pusset opp utvendig i 1991/1992. Eiendommen består av 7 etg. hvorav hver enkelt etg. er på ca. 484 kvm.